124,00508,40 με Φ.Π.Α
14,76 με Φ.Π.Α
2,2110,64 με Φ.Π.Α
10,48 με Φ.Π.Α