Απόρριψη Υγειονομικού Υλικού

Απόρριψης Δοχείο Βελονών

1,231,41 με Φ.Π.Α

Απόρριψη Υγειονομικού Υλικού

Δοχείο Απόρριψης Λεπιδών

1,20 με Φ.Π.Α

Απόρριψη Υγειονομικού Υλικού

Χαρτοκιβώτια Μολυσματικών Απορριμάτων

2,222,73 με Φ.Π.Α