Αναλώσιμα Αποστείρωσης-Απολύμανσης

Δοχείο Απολύμανσης Πλαστικό

8,11 με Φ.Π.Α
73,16 με Φ.Π.Α
73,16 με Φ.Π.Α