10,9614,07 με Φ.Π.Α

Βαμβάκι Προίόντα

Βαμβάκι 1 Κιλό Neo

6,22 με Φ.Π.Α
0,771,54 με Φ.Π.Α
0,360,93 με Φ.Π.Α
1,09 με Φ.Π.Α

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τριγωνικός επίδεσμος

1,29 με Φ.Π.Α
1,10 με Φ.Π.Α