1,558,52 με Φ.Π.Α

Μικροβιολογίκα Είδη

Καλυπτρίδες (100 Τεμαχίων)

0,93 με Φ.Π.Α

Μικροβιολογίκα Είδη

Στατώ Σωληναρίων Πλαστικό

4,90 με Φ.Π.Α
23,69 με Φ.Π.Α