Δοχείο Απόρριψης Λεπιδών

1,20

Κατάλληλο δοχείο για απόρριψη λεπίδων.