Καθέτηρας Nelaton Γυναικών

0,26

Για άμεση χρήση, κατασκευασμένοι  από PVC MEDICAL GRADE μη τοξική απυρογενή πλαστική ύλη ατραυματικοί κλειστού άκρου.
Φέρουν 2 πλάγιες οπές.

Clear