Συρραπτικό Δέρματος Αποστειρωμένο

6,56

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν  σε πλήθος ιατρικών επεμβάσεων κυρίως χειρουργικών αλλά και ορθοπεδικών, ουρολογικών, γυναικολογικών κ.α προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση και κατά προέκταση η συρραφή δέρματος.