Τρυπανίδια Βιοψίας (Punch)

2,72

Το τρυπανίδιο βιοψίας είναι σήμερα το πλέον κατάλληλο μέσο για να ληφθούν βιοψίες δέρματος.

Clear