Φυγόκεντρος 4.000 στροφών

365,80 με Φ.Π.Α

Φυγόκεντρος γωνιακή 4.000σαλ. με ρυθμιστή ταχύτητας και χρόνου καθώς και ένδειξη στροφών.