Χειρουργικά Πεδία Αποστειρωμένα 50εκ x 50εκ Hartmann Foliodrape

0,51

Χειρουργικά πεδία δύο στρωμάτων αδιαπέρατα στην υγρασία
και στα μικρόβια, ανθεκτικά στο σχίσιμο, δεν αφήνουν χνούδι, μιας χρήσης